Návrat žáků do školy od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. května dochází k návratu všech žáků do základních škol v Pardubickém kraji.  
I. stupeň, II. stupeň – prezenční výuka
Je zrušena homogenita tříd a skupin.

Žáci jsou i nadále povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv. Tělesná výchova a pracovní činnosti mohou probíhat venku bez roušek.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se všichni žáci z I. stupně vrací do škol.
Školní družina
Provozní doba od 6 – 16 hodin

Je zrušena homogenita tříd a skupin, tzn. že školní družinu mohou navštěvovat také žáci ze 4. – 5. tříd.
Testování
Ve škole bude i nadále probíhat antigenní testování žáků.

I. a II. stupeň -  1x týdně, vždy v pondělí ráno (popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu). Testování za přítomnosti rodičů bude i nadále probíhat od 6 – 7.45 hod. v tělocvičně.
Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
Pro další testování žáků jsme obdrželi testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného žáka, prosím zhlédněte video (https://youtu.be/BmDnd140UH4) a instruktážní leták od dodavatele testů (https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf).  

Další informace předají žákům třídní učitelé.

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
12. 5. 2021 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.