Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl z grantového řízení Ministerstva vnitra ČR v roce 2014 a pokračuje pod záštitou Asociace krajů. Pardubický kraj je do něho zapojen již sedm let. E-learningové kurzy, videospoty, znalostní kvízy, prezenční semináře a další formy vzdělávání v oblasti bezpečnosti v kybernetickém prostoru mohou využívat žáci všech věkových kategorií, pedagogové, rodiče, senioři, pracovníci policie a sociálních služeb. Každým rokem se obsah vzdělávacích programů inovuje a přizpůsobuje novým trendům.

Online soutěž proběhla od září 2020 do konce března 2021. Po správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu byli všichni úspěšní soutěžící z jednotlivých kol zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 150 žáků. Štěstí se usmálo na Terezu Burešovou z 6. A, která dnes z rukou vedoucího školského odboru Pardubického kraje Mgr. Martina Kisse převzala ocenění za soutěžní kvíz 8-12 let.

Všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili, si zvýšili vědomosti o rizicích, možnostech prevence a pomoci při potenciálních hrozbách na internetu.

  

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.