Informace k provozu školy a testování od 1. 9. 2021

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci jsou povinni používat při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách školy (šatny, chodby, WC) ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (FFP2, KN95) či roušku (ČSN EN 14683+AC). V jednotlivých učebnách a při výuce nemusí mít žáci roušky nasazené. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Testování

Všichni žáci školy (týká se i 1. tříd) budou 1., 6. a 9. září testováni neinvazivními antigenními testy, popř. ihned po návratu do školy po absenci.

Testování za přítomnosti rodičů žáků I. stupně bude i nadále probíhat od 6 – 7.30 hod. v tělocvičně.

Pro testování žáků jsme obdrželi antigenní testy GENRUI. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného žáka, prosím zhlédněte instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Žák nemusí podstoupit testování, pokud doloží doklad v papírové podobě:

  • že je očkován 2. dávkou, od ukončeného očkování uběhlo již 14 dní,
  1. prodělal onemocnění COVID-19 (neuběhlo 180 dní od 1. pozitivního PCR testu),
  2. negativní výsledek PCR testu z odběrného místa (ne starší 7 dnů),
  3. negativní výsledek Ag testu z odběrného místa (ne starší 72 hodin).

Pokud žák odmítne testování, zůstává ve škole na prezenční výuce, ale po celou dobu pobytu ve škole má zakryté dýchací cesty respirátorem či rouškou. Žák nesmí na hodinách Hv zpívat, na hodinách Tv může sportovat jen ve venkovních prostorách.  Pro konzumaci jídla a pití bude žákům vyhrazen samostatný prostor.

Pokud žák odmítne testování a odmítne nosit roušku či respirátor, bude izolován od ostatních žáků a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl. Žák není automaticky omlouván školou, absenci omlouvá zákonný zástupce žáka.

Prezenční výuka probíhá v plném rozsahu.

Školní družina bude v provozu od 6 – 16 hodin.

Další informace předají žákům třídní učitelé 1. 9. 2021.

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy

26. 8. 2021  


  

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.