Hurá do školy!

S našimi prvňáčky jsme se poprvé setkali v pondělí odpoledne 30. srpna na školní zahradě, kde se konalo netradiční slavnostní přivítání prvňáčků. Děti poznaly své budoucí spolužáky, většinou kamarády ze školky, žákům a zejména rodičům byly představeny třídní učitelky a paní vychovatelky. Medaili „JSEM PRVŇÁČEK“ dostaly děti jako symbol připravenosti usednout do školních lavic. Budoucí prvňáčci na školní zahradě plnili drobné úkoly, za které obdrželi malou odměnu a první jedničku ve svém školním životě. 
Konečně v lavicích. Také první školní den naši prvňáčci zvládli na jedničku. Přivítala je třídní učitelka s paní vychovatelkou, velmi milá slova pronesla před třídou i paní ředitelka D. Krátká a pan O. Strnad, bývalý ředitel naší školy, nyní místostarosta města Lanškrouna. Ten také předal paní učitelkám dárek pro žáčky, knížku, kterou si společně přečtou.  

Slavnostní okamžiky nezkazilo ani závěrečné testování. Jelikož dětem pomáhali rodiče, vše proběhlo bez obav a problémů. 

Malí žáci si domů odnášeli především úsměvy, diplomy a dáreček.  

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.