Projektový den v chemii

Pod vedením pana magistra J. Krátkého z Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové si ve středu 10. 11. žáci z IX.B a VIII.B vyzkoušeli několik chemických pokusů.
V deváté třídě žáci prováděli chromatografii na křídě, měření pH roztoků, důkaz přítomnosti kyslíku při probíhající reakci a také se seznámili s metodou, kterou lze zjistit, který plastový výrobek je z PVC, a tedy nepatří do kontejneru na plasty. V průběhu projektu pan magistr žákům vysvětlil, jaké využití mají uvedené metody v životě.
Projektový den v osmé třídě byl zaměřen na separační metody, se kterými se žáci seznámili už v říjnu v rámci hodin chemie. Při laboratorní práci si získané vědomosti ověřili při praktických pokusech.
Pomocí pokusů získali žáci řadu nových poznatků. Právě díky praktickému provedení budou získané vědomosti žáků trvalejší ve srovnání s teoretickou výukou.
Velmi děkujeme panu magistru J. Krátkému za ochotu věnovat nám svůj čas.

Daniela Krátká

 

 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.