Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž účastníci pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V letošním roce se z naší školy účastnili žáci 8. a 9. ročníku, celkem 70 žáků.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 70
Pořadí v rámci školy:
1. Hrabáčková Veronika 9. A
2. Rubešová Karolína 9. A
3. Skalická Nikol 9. A
Pořadí v rámci okresu:
4. Hrabáčková Veronika 9. A
6. Rubešová Karolína 9. A
8. Skalická Nikol 9. A

 Mgr. Pavel Resler

.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.