11. 11. - BÍLÝ SVATOMARTINSKÝ DEN

V listopadu pokračoval náš „barevný měsíční seriál“ dnem svatého Martina. Jako už tradičně se zapojily všechny třídy 1. stupně, děti i paní učitelky si zase mohly užít vyučování trochu jinak a zpestřit si tak jedno listopadové čtvrteční dopoledne.

Tento den nám sice nenabízel velké barevné možnosti, ale zase pouze bílou barvu jsme tu ještě neměli a kreativitě se meze nekladou! Někdo byl sněhobílý od hlavy až k patě, někdo zvolil světle modrou, objevovaly se motivy zimy a také samozřejmě koňů a koníků. Snažili jsme se přivolat vánici, chumelenici nebo alespoň pár sněhových vloček, ale jako každoročně, i letos se Martin se svým běloušem kdesi toulal a do našich krajin nedorazil… Tak jsme si o něm alespoň povídali, hráli hry, doplňovali pracovní listy a kreslili či vyráběli spoustu bílých koní.

Někdo už pověst o dobrotě svatého Martina znal, ale pro mnoho dětí to byla novinka a zajímavý příběh. Martin z Tours byl římský voják, který se později stal biskupem. Narodil se roku 316 nebo 317 ve městě Sabaria (dnes v Maďarsku), dožil se 81 let. Byl velice skromný a laskavý, o svůj plášť se podělil se žebrákem, který se tak alespoň trochu zahřál. Podle jedné legendy prý jeho kázání přerušovalo kejhání hus, které za trest skončily na pekáči. Podle jiné legendy nechtěl být ze skromnosti jmenován biskupem, tak se ukrýval u hus, které ho ale kejháním prozradily. Tradice spojené s tímto svátkem se slaví od oblasti Porýní, Holandska, Belgie až po Norsko a Polsko. V Alpách se v předvečer sv. Martina zapalují martinské ohně. Ve Flandrech, Holandsku, Rakousku a Německu mají slavnostní průvod s muži na koních. Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a stojícím žebrákem.

V prosinci budeme pokračovat tradičním Mikulášským, čertovským a andělským vyučováním.

Martina Látrová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.