Informace k testování od 3. 1. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
30. 12. 2021

 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.