Projektový den v chemii

V novém roce k nám do školy opět zavítal pan magistr J. Krátký z Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové a díky tomu mohl být zrealizován projektový den pro žáky z VIII.A a IX.A. Žáci si v průběhu projektového dne vyzkoušeli několik chemických pokusů.
V deváté třídě žáci prováděli chromatografii na křídě, měření pH roztoků a seznámili se s metodou, kterou lze zjistit, který plastový výrobek je z PVC, a tedy nepatří do kontejneru na plasty. V průběhu projektu pan magistr vysvětlil žákům, jaké využití mají uvedené metody v životě. Projektový den v osmé třídě byl zaměřen na separační metody, a to usazování a filtraci.
Velmi děkujeme panu magistru J. Krátkému za realizaci projektu a těšíme se na další spolupráci.

Daniela Krátká

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.