Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu dne 5. 1. se uskutečnila písemná část konverzační soutěže v německém jazyce, které se zúčastnilo 11 žáků. Ústní část, která proběhla následující týden, 12. 1., absolvovali již jen 4 nejlepší. Popasovali se s krátkým představením své osoby, rodiny a následnou konverzací.
Po sečtení výsledků se na 1. místě umístila Tereza Fajtová (9.A), druhá skončila Nikola Kubelková (9.A), a bronzovou medaili získaly Eliška Marešová (9.A) a Anna Vyhnálková (9.B). Tereza s Nikolou si vybojovaly postup do okresního kola, které se uskuteční 9. března.

Všem účastníkům děkujeme za prokázané znalosti a děvčatům přejeme úspěch v okresním kole.

I. Valentová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.