Ekolibřík

Rádi jsme přijali pozvání od DDM na ekologický program, který se konal na chatě Lesanka v Oboře. I přes zamračené nebe jsme vyrazili směrem k lanškrounským rybníkům, cesta daleká rychle ubíhala, protože se všichni moc těšili. Na stanovištích děti plnily jednotlivé úkoly, například třídění odpadu, rozlišování vůní, poznávání rostlin a živočichů, pohybové úkoly. Na závěr si vyrobily náhrdelník ze dřeva. Každý účastník obdržel reflexní klíčenku a po skončení jsme se vydali zpět do školy.

Jana Kmentová, Petra Minářová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.