Dům přírody Žďárských vrchů

Před nedávnem DDM Damián pořádal vědomostní soutěž Ekolibřík zaměřenou na ekologii. Žáci 4. B tuto soutěž vyhráli a za odměnu byli pozváni na exkurzi do Domu přírody Žďárských vrchů v obci Krátká u Sněžného. Muzeum se nachází v historickém statku z druhé poloviny 19. století. Expozice se věnuje vývoji krajiny a přírody v průběhu věků. Děti zhlédly 3 D film
o Žďárských vrších, prohlédly si exponáty, které si mohly bez obav osahat a vnímat je téměř všemi smysly. Počasí znemožnilo vycházku po venkovní expozici. Tak třeba příště. Děkujeme DDM Damián za krásnou odměnu.

Petra Minářová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.