Výstupní testy z anglického jazyka

Po dvouleté pomlce způsobené pandemií covid-19 jsme se opět vrátili k tradiční „malé jazykové maturitě“ z anglického jazyka. Této zkoušky na úrovni Cambridge zkoušek KET se účastní všichni žáci 9. tříd. Je složena z písemného testu a ústního zkoušení. Vzhledem k počtu žáků a časové náročnosti probíhalo letos toto testování ve dvou dnech, a to 30. května a 13. června 2022.

V písemné části museli naši žáci prokázat schopnost porozumění obsahu a informacím v písemném textu i ve zvukové nahrávce, psali krátký text na zadané téma, prokazovali znalost základních gramatických pravidel i šíři jejich slovní zásoby.

Během ústního zkoušení bylo jejich úkolem neotřelým způsobem představit své zájmy a každodenní radosti, popsat obrázek či fotografii a samozřejmě reagovat na všetečné otázky zkoušejících.

A jak to dopadlo? V písemné části těchto zkoušek obstáli nakonec všichni, někteří s lehkostí dosahující středoškolských znalostí. Ústní část byla pro žáky z pochopitelných důvodů mnohem náročnější. Nervozita i obavy z neúspěchu byly znát, přesto se pouze jediné žákyni nepodařilo porotu přesvědčit o dostatečných schopnostech a dovednostech, které by měl žák 9. třídy vykazovat.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů a radosti při dalším studiu anglického jazyka.

Za porotu Mgr. N. Semerádová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.