Adaptační program v 6. A

Na začátku školního roku 2022/2023 podnikla naše třída s novou třídní paní učitelkou a paní psycholožkou výlet do nedaleké přírody.
Nacházíme se v pátém pracovním dni letošního školního roku a směřujeme k lanškrounským rybníkům, kde se seznamujeme s plánem akce a jejími pravidly. Čekají nás hry s míčem, cvičení rovnováhy během rychlé chůze, míčová hra na jména a mnoho dalších zajímavých aktivit, na které jsme se posilnili vydatnou svačinou.
Během celého dopoledne jsme měli možnost se lépe poznávat, učit se respektovat jeden druhého, dodržovat pravidla slušného chování, navzájem si pomáhat, povzbuzovat se, ale také naučit se přijímat a akceptovat své chyby i chyby druhých a z nich se pak poučit.
Počasí s celým programem se nám vydařilo a my jsme se vraceli do školy s vědomím příjemně stráveného dopoledního programu.

M. Boržíková, třídní učitelka

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.