6. B na adaptačním programu

Ve středu 14. září 2022 proběhl ve třídě 6.B adaptační program pod vedením školní psycholožky, jehož účelem bylo mimo jiné pozitivní nastartování třídního kolektivu na dlouhou cestu druhým stupněm. I přes to, že nám počasí nepřálo a museli jsme zůstat v polytechnickém centru, byl program velmi podařený. Celé dopoledne bylo plné zajímavých soutěží, aktivit a her. Žáci procvičovali paměť, rychlost, přesnost a vyzkoušeli si práci v kolektivu. Program nám také pomohl při utváření našich třídních pravidel. Všichni jsme byli rádi za možnost vidět se i jinde než ve školním prostředí. Kromě zážitků a několika příjemných vzpomínek si třída 6. B z programu odnesla i svůj třídní erb, na jehož vytvoření se podíleli úplně všichni žáci a každý k němu přispěl nějakým svým zajímavým nápadem. Erb jsme ještě téhož dne vyvěsili ve třídě a trochu jsme ním oživili naši nástěnku.

N. Zavřelová, třídní učitelka

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.