Spolupráce pokračuje

CZ PL EFRR vektor JPG

Pátek 14. října byl pro naše polské přátele významným dnem, dopoledne si připomínali 75. výročí vzniku školy, odpoledne bylo věnováno
25. výročí naší vzájemné spolupráce.

Dopoledních oslav, které probíhaly v prostorách školy, se zúčastnila ředitelka školy D. Krátká a bývalý ředitel školy Oldřich Strnad. Nejdříve hosté gratulovali paní ředitelce R. Walendowské k jubileu školy i úspěchům, kterých dosáhli, a předávali dárky, květiny. Poté všichni zúčastnění zhlédli video, které mapovalo historii, ale i současnost školy. Následoval kulturní program žáků školy. Oslavy pokračovaly v areálu školy, vedle pamětního kamene byla zakopána schránka s poselstvím do budoucnosti. Nakonec vzlétlo k obloze 75 balónků, které vypustili žáci školy.

Odpoledne se zaměstnanci partnerských škol setkali ve Stronie Slaskiem, příjemné zázemí jim poskytla Wila Diana. Nejdříve poznávali okolí, lanovkou vyjeli na Černou horu a otevřely se jim výhledy nejen do Polska, ale z jiného úhlu viděli také Jeseníky, Klepáč, Kralický Sněžník.
Na slavnostním večeru k 25. výročí česko-polské spolupráce, kterého se účastnili představitelé partnerských měst, se především bilancovalo a vzpomínalo na zážitky z mnoha společných akcí. Společně jsme si přáli, aby spolupráce zdárně pokračovala nejméně dalších 25 let.

Sobotní dopoledne patřilo loučení. Ale vzhledem k tomu, že do nedalekého městečka Ladek Zdroj to bylo jen několik kilometrů, domluvili jsme se, že si jeho krásy a zajímavosti nenecháme ujít. Za slunečného počasí jsme si prošli lázeňské centrum, park a nezapomněli jsme posedět
ve stylové kavárně Albrechtshalle.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.