Přírodovědný klokan 2022

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž účastníci pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V letošním roce se z naší školy účastnili žáci 9. ročníku, celkem 37 žáků.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 37
Pořadí v rámci školy:
1. Cinková Anna 9. B
2. Brůna Michal 9. A
3. Haislarová Bára 9. B

Mgr. Pavel Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.