Soutěž Finanční gramotnost

Také v tomto školním roce se žáci 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. Tato soutěž dětem ukazuje, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí. Zároveň jim umožní porovnat své síly s vrstevníky z celé země. Otázky se snaží odrážet praktickou stránku učiva a reagují na aktuální témata jako je inflace, růst cen energií, kyberbezpečnost či zvyšování úrokových sazeb.

Ve školním kole, které probíhalo od 12.10. do 16.12. 2022, žáci odpovídali online na zadané otázky jako jednotlivci. Po vyhodnocení výsledků se trojice nejlepších, Anežka Havlíková (9.A), Julie Chlebníčková (9.B), Kateřina Krátká (8.A), stala členy školního družstva, které online soutěžilo v okresním kole probíhajícím v lednu 2023. Se svými 20 body z 26 možných děvčata nakonec obsadila pěkné 2. místo za vítězným týmem ZŠ Nádražní z České Třebové. Blahopřejeme!

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.