Maškarní karneval 3. 3. 2023

Poslední den před jarními prázdninami proběhl ve školní družině maškarní karneval. Ve 13.00 hodin se sešly v prostorách školní družiny různé druhy masek - zvířátka, princezny, piráti… a společně se vydaly na promenádu do školní jídelny. V doprovodu hudby děti v každé třídě družiny a na chodbě plnily úkoly, které pro ně paní vychovatelky připravily – skládání puzzle pizzy, malování na tabuli poslepu, házení na cíl do pusy figury klauna, trefování na branku ve fotbálku, skládání hlavolamu, nafukování balónků, skákání v pytli s překážkami, trefování pingpongového míčku do důlku, chození po koordinačním chodníku a shazování plechovek bez pomoci rukou. Za každý splněný úkol tak získaly razítko na veselé kartičky s klauny, které dostaly.

Děti si odpoledne v maskách moc užily a na konci si odnesly sladkou odměnu s balonkem, a mohly se tak začít těšit na příjemné prožití jarních prázdnin.

vychovatelky ŠD

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.