Recitační soutěž

Dne 28. února 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v českém jazyce. Sešli jsme se v příjemném prostředí auly polytechnického centra a těšili se na umělecké přednesy mladých recitátorů.

Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích – mladší žáci (6. a 7. třída) a ti starší (8. a 9. třída). Získat pro takovou disciplínu nadšence je pro učitele čím dál těžší úkol. O to víc si vážíme každého dobrovolníka, který má chuť vybrat si vhodný text k recitaci, naučit se jej a svůj výkon předvést před porotou. Letos se takových žáků našlo celkem devět. Do poroty se posadila paní ředitelka Dana Krátká, paní učitelky Semerádová a Erbenová a slečna Ester Netolická z 9. B. Diplomy i drobné ceny byly připraveny, a tak se mohlo začít.

V kategorii mladších recitátorů nás potěšil výkon, který předvedla Mia Jelínková z 6. A. Vybrala si veselou báseň Tygrův den od spisovatele, herce, písničkáře a lidového filozofa Jana Vodňanského. Její projev byl klidný, procítěný a obsahově velmi dobře zvládnutý, a proto se umístila na 1. místě.

Mezi staršími recitátory se tentokrát prosadil Richard Nosek z 9. B. Ohromil nás dynamikou své recitace balady Polednice od Karla Jaromíra Erbena, dále příjemně posazeným hlasem a bravurním zvládnutím textu. Oprávněně se umístil na první příčce, o kterou trpělivě usiloval už třetím rokem.

Všem dětem děkujeme za snahu, účast a odvahu a budeme se těšit na další hezké výkony v novém školním roce.

Mgr. N. Semerádová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.