Matematická olympiáda 

I v tomto školním roce se na 2. stupni naší školy našlo několik žáků, kteří se zúčastnili školního kola matematické olympiády. Žáci 6. – 8. tříd měli termín odevzdání na začátku března. Šest úloh domácího školního kola řešilo celkem 11 žáků: z 6. tříd – L. Fajtová, J. Váně, A. Hrdinová, N. Mikulová, J. Slovák a M. Yarosh, ze 7. tříd – M. Jiroušek a z 8. tříd – F. Resler, D. Štěrba, A. Tomišková a A. Štorková. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal alespoň 18 bodů z 36. Tuto hranici překročilo pět žáků z nejmladší kategorie - Lucie Fajtová (32 b), Jakub Váně (24 b), Amálie Hrdinová (22 b), Natálie Mikulová (22 b) a Jan Slovák (20 b); do okresního kola mohli ovšem nakonec postoupit pouze ti, kteří měli více než 30 bodů. Do Ústí nad Orlicí se tedy ve středu 12. 4. 2023 vydala Lucie Fajtová, aby porovnala své matematické schopnosti s žáky jiných škol. Její úkol byl vyřešit tři matematické úlohy v časovém limitu dvou hodin. A jak dopadla? Lucka získala celkem 7 z 18 možných bodů a skončila na 22. místě z celkového počtu 28 zúčastněných.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.