Vyhlášení ředitelského volna 

Vážení rodiče,

na 29. září 2023 vyhlašuji ředitelské volno podle §24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
z provozních důvodů.
Pro žáky z I. stupně je zajištěna školní družina, v provozu bude jedno oddělení.

Mgr. Dana Krátká

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.