Výšlap na Mariánskou horu

Aktivní škola je koncept podpory pohybových aktivit žáků základních a středních škol, jejichž cílem je podporovat pohybové aktivity žáků v průběhu školního roku. V rámci tohoto doporučení jsme s páťáky vyšlápli na nejvyšší vrchol v okolí – Mariánskou horu. Ve středu 11. října jsme se sešli před školou a vyrazili na sever, směr Mariánská hora. Zpočátku nám počasí nepřálo, k cíli jsme dorazili v mlze. Po krátkém občerstvení se počasí začalo vylepšovat a my jsme mohli vystoupat na rozhlednu Mariánku a pokochat se výhledem do okolí. Při zpáteční cestě žáci zjišťovali informace o kostelu na Mariánské hoře, o křížové cestě, o turistických trasách… Návrat jsme si také zpestřili hrou Kolíčkovaná. Cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli, dorazili jsme lehce znaveni ke škole. Procházku si děti moc užily a při pohledu na sportovní hodinky nevěřily, kolik kilometrů zvládly ujít.

E. Suldovská, M. Jirásková

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.