Projekt Přemyslovci

Žáci sedmých tříd ve čtyřech hodinách dějepisu pracovali na projektu – plnili zadané úkoly, seznamovali spolužáky s členy přemyslovského rodu a na závěr předvedli scénku, ve které sehráli pověsti či historické události z počátků českého státu.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.