KyberRobot

V sobotu 20. ledna proběhl v Liberci 16. ročník soutěže KyberRobot, dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity
v Liberci (TUL). Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucích volnočasových zájmových kroužků a rodičů.

Z Dobráku se do soutěže „Robot - pomocník lidí“ přihlásily čtyři týmy, dva v mladší kategorii a dva v kategorii starší. Předmětem soutěžního hodnocení byla libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka byla maximálně 10 minut.

A jak jsme dopadli?

Robot - pomocník lidí (mladší žáci):

2. místo - František Mareš s projektem FotBit (fotbálek řízený micro:bitem)

3. místo - Vojtěch Krátký a Alex Tojmar s projektem Drinkomat (nápojový automat ovládaný micro:bitem)

Cena dětské poroty z Dětské univerzity TUL - Vojtěch Krátký a Alex Tojmar

Robot - pomocník lidí (starší žáci):

1. místo - Filip Resler a Petr Špirka s projektem AUSKLE (automatický skleník)

Cena dětské poroty z Dětské univerzity TUL - Filip Resler a Petr Špirka

Děkujeme všem týmům za účast a reprezentaci školy. Děkujeme také panu Marešovi a Krátkému za zajištění dopravy na soutěž.

P. Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.