Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5

Již po vánočních prázdninách končilo žákům 5. a 9. tříd domácí školní kolo Matematické olympiády. Přihlášení žáci měli za úkol spočítat celkem šest úloh a mohli získat maximálně 36 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal alespoň 20 bodů. V kategorii Z9 se soutěže zúčastnili tři žáci: Filip Resler a Roman Mareš z 9.A a Daniel Štěrba z 9.B, ale kritéria pro postup nesplnili.
V kategorii Z5 úlohy řešilo celkem 5 žáků – z 5.A Dominik Faltus a Daniel Dušek, z 5.B Ondřej Čada, Beáta Přibylová a Tina Jelínková. Do okresního kola, které se konalo ve středu 24. ledna 2024 v DDM Duha v Ústí nad Orlicí, se vydali 3 nejlepší - 1. O. Čada, 2. D. Faltus, 3. B. Přibylová v doprovodu paní asistentky Petry Strakové. Po porovnání sil s dalšími žáky své kategorie, kdy v průběhu 90 minut měli vyřešit 3 matematické úlohy, se Dominiku Faltusovi podařilo získat 13 bodů z 18 možných a tuto kategorii vyhrál! Ani ostatní si nevedli špatně, Ondra Čada s 10 body obsadil 5. a Bea Přibylová s 8 body 6. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.