Dějepisná olympiáda

Také v letošním školním roce pro žáky osmých a devátých tříd, kteří mají rádi historii, byla připravena dějepisná olympiáda. Tematické zaměření 53. ročníku znělo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. “
Školního kola se zúčastnilo 15 žáků a z toho 8 žáků se stalo úspěšným řešitelem (získali alespoň 36 bodů z 60 bodů). Všem gratuluji k jejich výkonům.
Do okresního kola v Ústí nad Orlicí nás jeli reprezentovat dva žáci ze třídy 9. A – Emma Sedláková a Filip Resler. I zde se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, ale na postup do krajského kola to nestačilo. Za reprezentaci školy jim i tak děkuji.

Vyoralová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.