Charitativní vánoční jarmark

vanocni jarmark

Anglicko-české představení

V úterý dne 27. 10. 2015 se žáci z 6. - 9. ročníku zúčastnili anglicko- českého divadelního představení Peter Black. Příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel o všechno, a jeho opětovný start od nuly vtáhl žáky do děje. Dialogy mezi jednotlivými postavami byly založeny na srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídala i náročnost anglického jazyka. Žáci ocenili především vtipnost příběhu a srozumitelnost. Myslím, že toto představení bylo pro ně určitou výzvou k posílení sebejistoty a hlavně k vytvoření pozitivního vztahu ke studiu anglického jazyka. 

 Iveta Valentová

Talent Pardubického kraje 2015 je z Dobráku

Ve středu 11. listopadu 2015 převzala v sále Jana Kašpara krajského úřadu Kristýna Bednářová, žákyně 8. třídy, ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2015. Z krátkého medailonku se o ní přítomní dozvěděli následující informace. Kristýna v osmém ročníku soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ v kategorii Junior vyhrála hlavní cenu, a tím se stala celkovou vítězkou s projektem „Škola hrou pro základní školy“. Jako nejlepší řešitelka se zúčastnila květnové mezinárodní soutěže Broadcom MASTERS International a zároveň jako pozorovatelka největší soutěže na světě Intel ISEF  v Pittsburghu v USA. Intel ISEF je světově největší mezinárodní vědecká soutěž, které se účastní více než 1700 středoškolských studentů ze 70 zemí světa.
Ve svém proslovu Kristýna poděkovala rodičům za morální podporu a panu zástupci ředitelky školy Mgr. Pavlu Reslerovi za to, že ji k práci motivoval a pomáhal jí při jejím zpracováním. O sobě prozradila, že má hodně zájmů, hraje na klavír, maluje, účastní se mnoha soutěží, je všestranným člověkem.
Kristýnin úspěch je o to větší, že v kategorii ZŠ byla předána pouze čtyři ocenění, v kategorii středních škol bylo ohodnoceno dvanáct studentů. Kristýna tak ziskem tohoto ocenění završila svůj projekt z oblasti programování a zároveň nebývalý úspěch z loňského školního roku. Na její úspěchy jsme náležitě hrdí, mojí milou povinností je Kristýně znovu pogratulovat a popřát mnoho studijních úspěchů i hodně štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. D. Krátká
ředitelka školy

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/83410/ceny-mlady-talent-2015-pardubickeho-kraje-byly-rozdeleny  

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/je-jim-teprv-nact-a-uz-zazarily-20151113.html

Deváťáci na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Ve čtvrtek 5. listopadu získávali vycházející žáci cenné informace v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Seznámili se také s možnostmi uplatnění se na trhu práce po dokončení studia, a to nejen v Pardubickém kraji. Zamýšleli se nad požadavky některých povolání, dostali seznam důležitých webových stránek. V kartotéce oborů si mohli individuálně vyhledat všechny dostupné informace o své budoucí profesi a zjistit tak, co vlastně všechno obnáší. Vyzkoušeli si zájmový test, který jim alespoň částečně pomohl při tak důležitém rozhodnutí.

 

Studentky Moskevské univerzity poznávaly české školství

V rámci spolupráce s Asociací AMAVET jsme v úterý 3. 11. přivítali 11 studentek z Moskevské státní Pedagogické univerzity (MPGU). Ty přijely v rámci svého studia učitelství prvního stupně poznávat systém českého školství. Během týdenního programu navštívily např. Univerzitu v Hradci Králové a Gymnázium Litomyšl.
Program v Lanškrouně byl zahájen v mateřské školce na ulici Vančurově. Návštěva byla rozdělena na dvě části. V první měly studentky možnost se podívat do všech tříd a zde se seznámit s pravidelným dopoledním programem. Poté následovala beseda s paní ředitelkou Romanou Kolderovou, která zodpověděla otázky studentek, např. podle jakého programu se děti učí, jaký je způsob financování a jestli má každé dítě svoje portfolio.
Během dopoledne celou delegaci přijal starosta města Mgr. Radim Vetchý a místostarosta Ing. Bohumil Bernášek. Během neformálního setkání pan starosta představil studentkám Lanškroun. A jelikož pedagogickým doprovodem studentek byl vedoucí oddělení psychologické antropologie Doc. Alex Obuchov Ph.D., tak byl prostor také k obsáhlé diskuzi o českém a ruském školství.
Po obědě pokračoval program na naší škole. Paní ředitelka Mgr. Dana Krátká provedla studentky školou. Jelikož právě probíhala hodina ruského jazyka v osmé třídě, tak jsme toho využili a na malou chvíli hodinu navštívili. Poté jsme byli v první třídě na hodině výtvarné výchovy a ve druhé třídě na hodině českého jazyka. Zde se studentkám velmi líbilo a živě se zajímaly o výuku, ale i výzdobu tříd. Studentky se také seznámily s činností technického kroužku, kde žáci prvního stupně předvedli jednotlivé modely v činnosti. Přes školní družinu a školní zahradu jsme se pomalu přesunuli na SOŠ a SOU v Lanškrouně. Zde se studentky seznamovaly s oborem knihař, kosmetička a kadeřnice, tady byl průvodcem ředitel školy Ing. Jaroslav Novák.
Celý den byl zakončen návštěvou a exkurzí ve firmě SOMA Lanškroun, kde jsme se seznámili s celým výrobním programem.

P. Resler

 Další fotografie naleznete zde (facebook)

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.