Beseda o Janu Husovi a Bibli

Na začátku školního roku proběhly v rámci hodin dějepisu dvě besedy.

V sedmé třídě to byla beseda o významném teologovi, kazateli a středověkém církevním reformátorovi Janu Husovi, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve.

Osmáci se seznámili s Biblí. Cílem bylo přiblížit žákům základní informace o Bibli, motivovat je k přečtení, uvažování a kritickému hodnocení obsahu této knihy vzhledem k současné době.

 

1. září na Dobráku

Slavnostní shromáždění žáků, rodičů a hostů před školou, taneční vystoupení děvčat z kroužku Sluníčko, vztyčení školní vlajky, proslov pana místostarosty města Lanškrouna ing. B. Bernáška a paní ředitelky D. Krátké, dárky pro nové žáčky, maskot Dobráček a usměvaví prvňáčci a jejich dojatí rodiče, tak proběhlo 1. září na Dobráku. Maskot Dobráček rozdal prvňáčkům rozvrhy hodin, seznámil se s nimi, neboť je bude provázet celými prvním stupněm a jako kamarád s nimi prožívat školní výuku, soutěže i sportovní aktivity.

Do školního roku 2015/16 vstupuje Dobrák s novými webovými stránkami a logem, setkávat se s námi můžete také nově na facebooku.

Těšíme se, že ve spolupráci s rodiči i našimi příznivci vytvoříme ve škole podnětné a přátelské prostředí, tak jako tomu bylo dosud.

JS

 

Zahájení školního roku 2015/16

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září před hlavní budovou. Všichni žáci se sejdou na prostranství před školou před 8. hodinou se svými třídními učiteli, v osm hodin slavnostně vztyčíme školní vlajku. Prvňáčky přivítáme s jejich rodiči také před budovou a po ukončení se všichni odeberou do kmenových tříd. Žáci I.A,B na novou budovu do učeben v prvním poschodí.

Mgr. Dana Krátká

A ještě poznámka na závěr: děti můžou první den přijít bez aktovek.

Nové logo školy

logo dobrak

Tři ruce, symboly naznačující otevřenou spolupráci mezi ŠKOLOU - RODIČI - ŽÁKY. Tři základní pilíře, na kterých staví naše škola. Právě z nich vychází naše nové logo.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.